Ոգելից խմիչքներ — ԱՊԵՐԻՏԻՎ

Ապերիտիվ 50մլ.

Աբսենթ Քսենթա 2500amd.

Ջագերմաստեր 2200amd.

Բեխերովկա 1200amd.

Կամպարի 1200amd.

Մարտինի

(Բիանկո,Ռոսսո,Էքստրա դրայ)

1000amd.