Ոգելից խմիչքներ — Ջին

Ջին 50մլ.

Հենդրիքս 2800amd.

Բիֆիտեր 1300amd.

Գորդոնս 1200amd.

Բոմբեյ Սապֆիր 1400amd.