Ոգելից խմիչքներ — ԿՈՆՅԱԿ

Կոնյակ 50մլ.

Հենենսի XO 12000amd.

Հենենսի VS 3000amd.

Ընտիր (Արարատ) 1800amd.

Արարատ 5* 1500amd.

Նաիրի (Արարատ) 5000amd.

Աղթամար (Արարատ) 2500amd.